Wat te doen bij een arbeidsconflict tijdens uw zwangerschap?

Ondanks het verbod op zwangerschapsdiscriminatie komt een conflict met de werkgever tijdens zwangerschap vaak voor. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de zwangere werkende vrouwen op dit gebied negatieve ervaringen heeft opgedaan. Ook vrouwen met een uitgesproken kinderwens ondervinden regelmatig wrijving met personen in een leidinggevende positie. Vaak ontstaat het conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap door de zwangerschap op zich. Minder vaak bestaat er een andere aanleiding voor het ontstaan van een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap.

Een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap en daarna

Bent u in verwachting, dan heeft u al genoeg aan uw hoofd. Een conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap is dan wel het laatste wat u kunt gebruiken. Helaas komt dit een stuk vaker voor dan we allen denken of misschien willen denken. Vooral vrouwen met een tijdelijke baan, vrouwen die werkzaam zijn in de profit sector en vrouwen die gedurende hun zwangerschap veel ziek zijn geweest of met een gecompliceerde bevalling te maken hebben gehad, lopen een verhoogd risico op een conflict met hun werkgever tijdens de zwangerschap, maar ook daarna.

Ontslagbescherming

Is er een conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap ontstaan? Alhoewel hij of zij wellicht geneigd is om vrij gauw tot ontslag over te gaan, mag dit niet zomaar. Zeker niet wanneer het arbeidsgeschil aantoonbaar te maken heeft met uw zwangerschap, bevalling, verlofperiode of een combinatie daarvan. Vrouwelijke werknemers genieten bij een conflict met hun werkgever tijdens de zwangerschap zelfs een extra beschermde rechtspositie, welke is vastgelegd in onder andere het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsomstandigheden wet. Tijdens een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap is er dus sprake van extra ontslagbescherming.

Hoe zit het precies met ontslagbescherming tijdens uw zwangerschap?

Extra ontslagbescherming voor vrouwen die verwikkeld zijn in een conflict met hun werkgever tijdens de zwangerschap geldt in de meeste, maar niet alle gevallen. Heeft u een vast contract, dan geldt tijdens uw zwangerschap en de periode tot zes weken na het eind van uw zwangerschapsverlof een opzegverbod. In principe is het voor uw werkgever niet toegestaan u dan te ontslaan, ook niet wanneer er een geschil tussen u beiden bestaat. Voor payrollmedewerkers geldt hetzelfde. Ontslag op staande voet geldt als een uitzondering op het opzegverbod.

Werkt u onder een uitzend- of detacheringscontract en heeft u een conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap? Wanneer er geen uitzendbeding in uw contract is opgenomen, mag u wederom niet worden ontslagen. In een uitzendbeding is namelijk vastgelegd dat een arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de inlener (uw werkgever op dat moment) de opdracht beëindigt. Staat er wel een uitzendbeding in uw contract? Dan is ontslag mogelijk als u door uw zwangerschap niet meer in staat bent uw werk naar behoren uit te voeren. Enkel een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap is vrijwel nooit een gegronde reden.

Zwanger en een contract voor bepaalde tijd

Bent u zwanger en heeft u een contract voor bepaalde tijd? Wanneer uw werkgever besluit dit contract niet te verlengen, kunt u dit aanvechten indien aannemelijk gemaakt kan worden dat dit voortvloeit uit een conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap waarvan enkel uw zwangerschap de aanleiding was. Heeft een conflict met uw werkgever tijdens uw zwangerschap geleid tot het niet verlengen van uw contract? Dan is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie. U kunt daar een vergoeding voor eisen.

Voorbeelden van zwangerschapsdiscriminatie

Meestal komt een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap puur voort uit het feit dat u in verwachting bent. Zwangerschapsdiscriminatie kan verschillende vormen aannemen:

  • Uw contract wordt niet verlengd, terwijl de functie blijft bestaan
  • Ten gevolge van uw zwangerschap ontvangt u geen salarisverhoging
  • U mag na uw bevalling niet terugkeren naar uw eigen functie
  • U wordt verplicht verlofdagen als vakantiedagen op te nemen
  • U wordt gevraagd een clausule te tekenen waarin is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst mag worden ontbonden als u zwanger raakt

Geen ontslag, wat dan wel?

Een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap zal zelden tot ontslag leiden. Wel zullen de verhoudingen tussen u en uw leidinggevende flink verstoord raken. Wanneer een conflict met uw werkgever tijdens de zwangerschap dreigt, kunt u het beste zo snel mogelijk proberen hier samen uit te komen. Lukt dit niet zonder hulp, dan kan een arbeidsmediator van Mijnarbeidsconflict.nl u van dienst zijn. Dit is een persoon van buiten de organisatie en dus een neutrale positie heeft. Samen met de mediator probeert u tot een voor u beiden acceptabele oplossing te komen.