Houdt u bij een arbeidsconflict recht op loon?

Een geschil op de werkvloer betekent een structurele wrijving tussen u en een andere partij. Dit kan een collega zijn, maar nog vaker betreft dit uw werkgever. Alsof deze situatie nog niet vervelend genoeg is, zal ook de vraag ‘geldt bij een arbeidsconflict loondoorbetaling?’ uitdrukkelijk door uw gedachten spoken. Deze vraag speelt vooral op wanneer u en uw werkgever hebben getracht een oplossing te vinden, maar dit niet is gelukt. U bent zich namelijk maar wat bewust van de regel ‘geen arbeid, geen loon’, de regel die stelt dat uw werkgever u geen loon hoeft te betalen wanneer u geen arbeid verricht.

Dat een arbeidsconflict direct geen loon als gevolg heeft, is echter niet waar. Op de regel ‘geen arbeid, geen loon’ bestaan namelijk enkele uitzonderingen. Dit is bijvoorbeeld het geval van ziekte, maar ook in andere situaties waarbij u niet in staat bent de vereiste prestaties te leveren. Wordt vastgesteld dat er bij u sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid, dan zult u bij een arbeidsconflict uw recht op loon behouden. Een arbeidsconflict en een loonstop gaan niet als vanzelfsprekend hand in hand.

Bij situatieve arbeidsongeschiktheid leidt een arbeidsconflict niet tot een loonstop

Is er sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid, wat vroeger ook wel situationele arbeidsongeschiktheid werd genoemd, dan is er weliswaar geen sprake van een ziekte in enge zin, maar van een situatie die ervoor zorgt dat u uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. Wanneer er sprake is van een geschil en u hard kunt maken dat de schuld van de ontstane situatie bij uw werkgever ligt, dan heeft dit voor uw salaris geen consequenties. Ondanks het arbeidsconflict blijft loondoorbetaling van kracht.

Ter vergelijking: wanneer hoeft een werkgever het loon niet door te betalen?

Is bij een arbeidsconflict loondoorbetaling door uw werkgever verplicht geacht? Enkele redenen daarvoor kunnen een hoge werkdruk of verschillen in opvatting over de taakinvulling zijn. In gevallen waarbij het duidelijk is dat de schuld bij u ligt, is bij een arbeidsconflict van loondoorbetaling geen sprake. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan ongeoorloofd verlof (verlof opnemen terwijl uw verzoek was afgewezen) of om andere redenen niet op het werk verschijnen.

Een patstelling voorkomen door arbeidsmediation

Veel werknemers zijn bang bij een arbeidsconflict geen loon meer te ontvangen. Deze angst komt mede voort uit het standpunt dat veel werkgevers hanteren: bent u niet op het werk aanwezig, dan hoeft u daarvoor ook niet betaald te worden. Wanneer situatieve arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsarts is vastgesteld, hoeft u zich daar echter geen zorgen meer over te maken. U houdt bij een arbeidsconflict dan recht op uw loon. Daarmee is het oorspronkelijke probleem natuurlijk niet opgelost. Communicatie blijft te allen tijde belangrijk. Om niet in een patstelling terecht te komen, wordt door een bedrijfsarts in veel gevallen arbeidsmediation geadviseerd.

Meewerken aan een oplossing

Als werknemer ontdekt u vaak meer rechten te hebben dan u in eerste instantie dacht en blijkt de regel dat degene in de hoogste positie, uw werkgever dus, aan het langste eind trekt, lang niet altijd het geval te zijn. Echter krijgt u als werknemer ook met enkele plichten te maken. Om bij een arbeidsconflict een loonstop ook nadat situatieve arbeidsongeschiktheid eenmaal is vastgesteld, te voorkomen, dient u zich aan enkele gedragsregels te houden. Een van de voorwaarden die aan u gesteld worden, is dat u alle medewerking dient te verlenen om het arbeidsconflict weg te nemen.

Wat als uw werkgever alsnog geen loon betaalt?

Is er vastgesteld dat er bij u sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid, maar gebruikt uw werkgever dit arbeidsconflict alsnog als reden om geen loon te betalen? In eerste instantie kunt u een verzoekschrift opstellen aan uw werkgever om het achterstallige bedrag uit te betalen. Werpt dit niet zijn vruchten af? Dan moet er bij de kantonrechter tot loonvordering worden overgegaan. Hiervoor heeft u wel een jurist of advocaat nodig.

Wat als situatieve arbeidsongeschiktheid niet wordt vastgesteld?

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat situatieve arbeidsongeschiktheid in zijn geheel niet wordt vastgesteld door de bedrijfsarts. In dat geval vervalt bij een arbeidsconflict uw recht op loon. Tenminste, als u ervoor kiest om het werk ondanks deze conclusie niet te hervatten. Bent u van mening dat dit arbeidsconflict geen loonstop tot gevolg mag hebben omdat u meent daadwerkelijk niet aan het werk te kunnen? Dan kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Het deskundigenoordeel van het UWV is bindend. Wordt beslist dat u inderdaad situatief arbeidsongeschikt bent, dan moet ondanks het arbeidsconflict loondoorbetaling plaatsvinden. Ook het in de tussentijd onterecht niet uitgekeerde loon dient met terugwerkende kracht aan u uitbetaald te worden. Oordeelt het UWV net als de bedrijfsarts echter dat u wel aan het werk kunt, dan dient deze uitspraak opgevolgd te worden.

Wat als u als werknemer écht ziek wordt door een arbeidsconflict?

Het gebeurt niet vaak, maar het komt wel degelijk voor: of een arbeidsconflict nu tot een loonstop heeft geleid of niet, men kan in deze periode ook écht ziek worden door een arbeidsconflict. Denkt u bijvoorbeeld aan een hartinfarct of een depressie met alle gevolgen van dien. Is dit het geval, dan is van situatieve arbeidsongeschiktheid direct geen sprake meer. U valt als werknemer dan onder de gewone regels van ziekte. Ook in dit geval zult u ondanks het arbeidsconflict uw recht op loon behouden.

Uw werkgever moet in het geval van medische ziekte zeventig tot honderd procent van uw salaris blijven uitbetalen. Gedurende het tweede jaar zakt dat naar zeventig procent, maar het aan u betaalde salaris mag nooit onder het minimumloon liggen. Wilt uw werkgever het vanwege het lopende arbeidsconflict geen loon doorbetalen? Dan kan hij of zij bij het UWV een deskundigheidsoordeel aanvragen.