Als een arbeidsconflict uitmondt in een vaststellingsovereenkomst

Een conflict op de werkvloer is voor niemand prettig en levert voor alle betrokken partijen de nodige spanning op. Spanning die niet alleen tot de werkuren beperkt blijft, maar behoorlijk beslag kan nemen van uw dagelijks leven. Als werknemer denkt u vaak niet sterk in uw schoenen te staan, maar toch heeft u meer rechten dan u waarschijnlijk vermoedt. Zeker wanneer het een arbeidsconflict betreft dat u niet aangerekend kan worden. Van belang is ten tijde van een arbeidsconflict altijd met uw werkgever te blijven communiceren.

Een vaststellingsovereenkomst is ook een oplossing van een arbeidsconflict

Vaak wordt de hulp van een mediator ingeschakeld. Handhaving van het dienstverband is daarbij in eerste instantie het uitgangspunt. Blijkt echter dat het door het arbeidsconflict niet meer mogelijk is om in de toekomst samen door één deur te kunnen, dan kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Leidt een arbeidsconflict tot een vaststellingsovereenkomst, dan is ook dat juridisch gezien een oplossing van het probleem. Laat altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren.

De inhoud van de overeenkomst

Besluiten u en uw werkgever uit elkaar te gaan? Dan worden de afspraken die hieromtrent worden gemaakt, vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Het grote voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat u en uw werkgever beiden duidelijkheid en zekerheid krijgen betreffende het einde van uw samenwerking. Zaken die na een arbeidsconflict in een dergelijke overeenkomst worden opgenomen, zijn onder andere de ontslagdatum, de opzegtermijn, het vervallen van het concurrentiebeding, de financiële eindafrekening en de hoogte van de ontslagvergoeding. Weest u als werknemer niet terughoudend in het waarborgen van uw belangen. U wilt de financiële gevolgen van uw ontslag namelijk zo goed als het kan beperken.

De vaststellingsovereenkomst en de WW

Gaat u voor het oplossen van een arbeidsconflict met een vaststellingsovereenkomst akkoord, dan stemt u dus in met uw ontslag. Dat neemt niet weg dat u recht blijft houden op een WW-uitkering. Bezwaar maken tegen de ontslagwens is dus niet nodig, maar wel dient de vaststellingsovereenkomst goed in elkaar te zitten. Pas als deze juridisch gezien klopt, is uw WW-uitkering veilig gesteld. Het is daarom verstandig om na een arbeidsconflict de vaststellingsovereenkomst die daaruit is voortgevloeid, door een professional te laten controleren.

Wat dient er precies in de overeenkomst te staan om uw recht op een WW-uitkering te waarborgen? Ten eerste is het van belang dat uit de vaststellingsovereenkomst duidelijk blijkt dat het initiatief van uw werkgever is uitgegaan. Ook dient er een fictieve opzegtermijn te zijn bepaald. Verder dient u na het ontslag met wederzijds goedkeuren daadwerkelijk werkloos te zijn, mag u geen passende arbeid hebben geweigerd en bent u ook niet ziek of arbeidsongeschikt. Ook moet u in de afgelopen 36 weken minstens 26 weken gewerkt hebben. De periode van 36 weken wordt langer wanneer u in die tijd arbeidsongeschikt bent geweest.

De vaststellingsovereenkomst bij situatieve arbeidsongeschiktheid

Komt er uit een arbeidsconflict een vaststellingsovereenkomst voort? Zoals genoemd wordt daarin opgenomen dat u niet ziek of arbeidsongeschikt mag zijn. Maar hoe zit het dan met situatieve arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen wanneer er is vastgesteld dat u uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren door toedoen van de situatie op de werkvloer en niet door een medische oorzaak? Ook wanneer er bij u sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid, is bij een arbeidsconflict het tekenen van een vaststellingsovereenkomst vaak een goede oplossing.

Hiermee geeft u aan dat u niet in staat bent onder de huidige omstandigheden te kunnen werken, maar dit onder andere omstandigheden elders wel zou kunnen. Van echte arbeidsongeschiktheid is echter geen sprake. Wel is het van belang dat u in dit geval echt niet ziek bent en daadwerkelijk beschikbaar bent voor ander werk, anders snijdt u zich met het ondertekenen van een dergelijke vaststellingsovereenkomst behoorlijk in de vingers.

De transitievergoeding

Wordt er na een arbeidsconflict middels een vaststellingsovereenkomst uw ontslag vastgelegd? In verreweg de meeste gevallen ontvangt u van uw werkgever een transitievergoeding. Deze kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing. Op een dergelijke vergoeding hebt u pas recht als u meer dan twaalf uur per week werkt. Uiteraard komt dit te vervallen wanneer u zelf ontslag neemt, of wanneer u ontslag op staande voet krijgt. Gaat het bedrijf waar u werkt failliet, ook dan behoort een transitievergoeding niet tot de mogelijkheden. Over de hoogte van de vergoeding valt overigens vaak te onderhandelen. Maakt u daar dan ook gebruik van. Laat altijd uw vaststellingsovereenkomst controleren

Juridische bijstand en arbeidsmediation via Mijnarbeidsconflict.nl

Betrokken zijn bij een arbeidsconflict is voor niemand prettig. Toch is er niet altijd aan te ontkomen. In dat soort gevallen kunnen mediation en juridische bijstand u de steun geven die u nodig heeft. Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever en heeft u hier bemiddeling bij nodig? Of heeft u de blik van een juridisch professional op een vaststellingsovereenkomst die uw ontslag beschrijft? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen om uw vaststellingsovereenkomst te laten controleren.