Hulp bij een arbeidsconflict – juridische bijstand

Iedereen heeft wel eens een meningsverschil met een collega of werkgever. Door met elkaar te praten, naar oplossingen te zoeken en water bij de wijn te doen, kan het overgrote deel daarvan worden opgelost. Wanneer verschillen echter langdurig blijven bestaan en niet of niet goed worden aangepakt, dreigt een arbeidsconflict. Komt u er met uw collega of werkgever niet uit, dan kan dit grote motivationele, emotionele en financiële gevolgen hebben. Vaak vloeit hier ziekmelding uit voort. Wij bieden hulp bij een arbeidsconflict door middel van juridische bijstand of arbeidsmediation.

Wat kan er ten grondslag liggen aan een arbeidsconflict?

Elke organisatie communiceert op een andere manier en hanteert zijn specifieke omgangsvormen en stijl van leidinggeven. Wanneer duidelijk en expliciet wordt beschreven wat de rollen en verantwoordelijkheden van een ieder zijn, blijft de kans op misverstanden beperkt. Worden deze zaken echter niet goed op elkaar afgestemd en bestaat er tevens geen structuur voor het gebruiken van feedback? Dan ligt een arbeidsconflict op de loer. Uiteraard kunnen ook grote persoonlijke verschillen in opvattingen en/of persoonlijkheid een rol spelen bij het ontstaan van een conflict. Zo kunnen er makkelijk verwijten ontstaan.

Gratis adviesgesprek met een arbeidsrecht jurist of mediator?

Onze specialisten staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Direct hulp bij arbeidsconflicten (dagelijks tot 21 uur)

Gratis adviesgesprek

Arbeidsrecht juristen & mediators

Geheel vertrouwelijk

Arbeidsconflict en ziekteverzuim

Ziekteverzuim ten gevolge van een arbeidsconflict komt waarschijnlijk veel vaker voor dan u denkt. Jaarlijks komen er 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen voort uit een arbeidsconflict. Alhoewel een arbeidsconflict geen reden is voor een ziekmelding, eenvoudigweg omdat er geen sprake is van ziekte, kunnen de gevolgen van een arbeidsconflict op emotioneel en/of lichamelijk gebied hier wel een legitieme reden voor vormen. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsconflicten bij elk type werknemer kan voorkomen, ongeacht leeftijd en positie in het bedrijf. Conflicten tussen collega’s onderling komen wat vaker voor dan conflicten tussen werknemer en leidinggevende.

De eerste stap: het arbeidsconflict ter sprake brengen

Constateert u dat er tussen u en een werknemer of werkgever sprake is van een arbeidsconflict? In eerste instantie kunt u zelf proberen met deze collega of werkgever te spreken en hierover wellicht afspraken te maken. Daarbij is het verstandig om de conclusies van de onderhandelingen op papier te zetten, zodat daar in de nabije of verre toekomst geen misverstanden over bestaan. Betreft het arbeidsconflict grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zoals pesten of discriminatie? Dan kunt u ook overwegen de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Het belang van een snelle aanpak

Wanneer er een arbeidsconflict gaande is, gaat dit vaak gepaard met een flinke hoeveelheid stress en negatieve emoties. In uiterste gevallen kan deze spanning ook leiden tot psychische klachten en ziekte. Niet zelden meldt iemand zich structureel ziek om het arbeidsconflict uit de weg te gaan. Terwijl een werknemer zelf zich ervan bewust is dat hiermee het probleem niet wordt opgelost, wordt een werkgever geconfronteerd met ongekend hoge kosten. Ook klantrelaties en de motivatie van andere teamleden kunnen hierdoor negatief beïnvloed worden. Voor alle betrokken partijen is het dan ook van belang een arbeidsconflict zo snel mogelijk op te lossen.

Een arbeidsconflict reikt verder dan alleen de werkvloer

Spanning en emoties hebben geen boodschap aan werktijden. Behalve dat een arbeidsconflict voor verminderde prestaties en een negatieve sfeer op de werkvloer zorgt, wordt deze ook nog eens mee naar huis genomen. Ook na werktijd spookt de situatie regelmatig door het hoofd van de betrokkenen. Wanneer werkstress ook tijdens privétijd wordt ervaren, liggen tal van klachten op de loer. Er is maar een kleine druppel nodig om de spreekwoordelijke emmer te doen overlopen. Daarnaast leidt een arbeidsconflict ook tot ongemak bij andere medewerkers, waardoor dit ook in meer of mindere mate hun prestaties kan beïnvloeden.

Wat betekent een arbeidsconflict voor een werkgever?

Een bij een arbeidsconflict betrokken werknemer komt in een onzekere situatie terecht. Angst voor baanverlies is de vaakst gehoorde zorg. Terwijl een werknemer die een arbeidsconflict met een werkgever heeft het gevoel heeft aan het kortste eind te zullen trekken, levert hetzelfde arbeidsconflict ook een werkgever flinke hoofdpijn op. Naast de ongemakkelijke situatie op de werkvloer spelen namelijk ook nog de wetten en regelingen waarmee u zich als werkgever aan dient te houden.

Juridische maatregelen en heersende protocollen maken de kloof tussen beide partijen vaak haast groter. Een goede HR-professional kan hierbij van dienst zijn. Lukt het ook hem of haar niet het arbeidsconflict vlot te trekken, dan is hulp van derden nodig om verdere escalatie te voorkomen. Het is zaak (verdere) foutieve communicatie tussen beide partijen uit de weg te gaan en te werken aan een uitkomst die voor beide partijen wenselijk is. Arbeidsmediation betreft de hulp van een neutrale professional en heeft als doel beide partijen als winnaars uit de bus te laten komen.

Neemt u een arbeidsconflict altijd serieus

Vaak gebeurt het dat een arbeidsconflict door slechts één partij wordt ervaren. De andere partij, die zijn betrokkenheid niet als dusdanig ervaart, is dan vaak geneigd het arbeidsconflict weg te wuiven. Dit dient u echter te allen tijde te voorkomen. Wanneer één persoon in een wederkerige arbeidsrelatie constateert dat iets structureel niet goed gaat, is dat voldoende om te kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk sprake is van een probleem. Een probleem dat invloed kan hebben op de arbeidsverhoudingen, -inhoud, -omstandigheden of -voorwaarden. Neemt u een arbeidsconflict, ongeacht of u een werknemer of werkgever bent, dus altijd serieus.

De rol van de Arbo en de onzichtbare valkuil hiervan

Als werknemer dient u altijd toegang te kunnen hebben tot een bedrijfsarts. Dit is vastgelegd in de Arbo, de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer er sprake is van verzuim ten gevolge van een arbeidsconflict, schakelen de meeste werkgevers een bedrijfsarts in. Vaak beschikt een bedrijf over een totaalpakket aan arbodiensten. Het gevaar dat hier echter aan kleeft, is dat zowel werkgevers als werknemers geneigd zijn de oplossing van het arbeidsconflict geheel uit handen te geven. Met andere woorden: zij nemen zelf geen verantwoordelijkheid (meer) voor het arbeidsconflict.

Arbeidsmediation bij een arbeidsconflict

In het geval van een arbeidsconflict is het echter essentieel dat alle partijen met elkaar communiceren. Daarbij biedt arbeidsmediation een uitkomst. Bij Mijnarbeidsconflict.nl vindt u een externe bemiddelaar die u kan helpen het arbeidsconflict op te lossen voordat deze de kans krijgt zich te escaleren. Wij ondersteunen u met professionele arbeidsmediation die erop gericht is een zo gezond mogelijke situatie te creëren voor beide partijen. In sommige gevallen betekent dat het in de toekomst samen verdergaan, maar ook kan in goed overleg worden besloten uit elkaar te gaan.