Het belang van rechtshulp bij een arbeidsconflict

U probeert het te voorkomen, maar toch is het niet uit te sluiten dat u gedurende uw loopbaan in conflict komt met uw werkgever. Een conflict kan een meningsverschil omtrent het te voeren beleid zijn, maar ook kan het zijn dat uw functie gewijzigd wordt. Of dat uw leidinggevende u overplaatst. Vaak zijn een goed gesprek en het maken van duidelijke afspraken voldoende om weer door één deur te kunnen. Echter kan het ook voorkomen dat u te verwijderd bent geraakt en er sprake is van een arbeidsconflict. Via Mijnarbeidsconflict.nl schakelt u professionele rechtshulp bij een arbeidsconflict in.

Mogelijke oorzaken van een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is wezenlijk anders dan een meningsverschil. Een conflict kan moeizaam worden opgelost en zorgt voor toename van spanning op de werkvloer. Niet zelden melden werknemers zich ziek, omdat ze het gevoel hebben door de ontstane situatie niet meer in staat zijn hun werk te verrichten. Veelgehoorde oorzaken van arbeidsconflicten zijn functiewijzigingen, overplaatsingen, ontslag, geschillen over overwerk of vakantiedagen en geschillen over salaris, bonussen en andere beloningen. Door rechtshulp bij een arbeidsconflict in te schakelen, pakt u een dergelijke situatie adequaat aan.

Rechtshulp bij een arbeidsconflict betekent meestal geen rechtszaak

Rechtshulp bij een arbeidsconflict hoeft niet per se direct een rechtszaak te zijn. Vaak mondt rechtshulp bij een arbeidsconflict niet uit in een proces, maar neemt het de vorm aan van juridisch advies of mediation. Daarvoor bent u als werknemer bij Mijnarbeidsconflict.nl aan het juiste adres. Het belang van gedegen juridisch advies wordt des te groter wanneer u zich realiseert dat het arbeidsrecht constant in beweging is. De Wet werk en zekerheid (Wwz) is gewijzigd en dat maakt het lang niet altijd makkelijker.

Rechtshulp is van waarde voor beide partijen

Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie? Dan dient u als werknemer te kunnen aantonen wat u heeft gedaan om deze op te lossen of niet verder te laten escaleren. Dit kan bijvoorbeeld deelname aan mediation of coaching zijn. De noodzaak van rechtshulp bij een arbeidsconflict ontstaat overigens vaak omdat het conflict niet vroeg genoeg is aangepakt. Bijvoorbeeld door met elkaar om de tafel te gaan zitten. Ook een werkgever weet lang niet altijd hoe om te gaan met een dergelijke situatie. Rechtshulp bij een arbeidsconflict is dus een verstandige stap voor beide partijen.

Het vermijden van de gang naar de rechter

Zoals gezegd mondt rechtshulp bij een arbeidsconflict meestal niet uit in een proces. Sterker nog, de gang naar de rechter dient -wanneer dat kan- zoveel mogelijk vermeden te worden. De reden? Rechterlijke procedures zijn duur, duren lang en kennen maar één winnaar. Maat u gebruik van rechtshulp bij een arbeidsconflict in de vorm van mediation of juridisch advies, dan ontstaat er een win-winsituatie. Daar komt ook nog eens bij dat rechters u vaak alsnog opleggen er samen met uw werkgever proberen uit te komen. Een rechtszaak biedt dus lang niet altijd de gewenste oplossing.

Rechtshulp bij een arbeidsconflict: mediation of juridische hulp?

Rechtshulp bij een arbeidsconflict kan twee dingen betekenen: mediation of juridische hulp. Kiezen u en uw werkgever voor het eerste, dan betekent dit dat u samen met deze persoon om de tafel gaat zitten om het probleem op te lossen. Herstel mediation is daarbij de insteek. Dit betekent dat deze vorm van rechtshulp bij een arbeidsconflict gericht is op het behoud van uw baan. Er worden afspraken gemaakt waarmee beide partijen akkoord zijn. Deze worden ondertekend in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag

Is de situatie al geëscaleerd en is het duidelijk dat mediation niet zal helpen, dan heeft u een jurist nodig die uw belangen kan behartigen. Mocht er onverhoopt sprake zijn van ontslag, dan is dat natuurlijk geen prettig gegeven. Baanverlies leidt tot een onzekere periode en voor veel werknemers tot een gevoel van falen. Echter hoeft het niet zo negatief uit te pakken als u vreest. Met de juiste rechtshulp bij een arbeidsconflict worden alle belangrijke voorwaarden besproken. Dit is behalve de WW-uitkering bijvoorbeeld ook de ontslagvergoeding.

Goed werknemerschap

Leidt rechtshulp bij een arbeidsconflict onverhoopt toch tot de gang naar de rechter? Dan moet u kunnen steunen op de hulp van een advocaat. Ondanks de lopende rechtshulp en het arbeidsconflict dient u zich te allen tijde als een goede werknemer te gedragen. Dit betekent dat u zich aan de gedragscode van goed werknemerschap houdt. Alhoewel dit soms moeilijk op te brengen is, staat u er in een rechtszaak beter voor wanneer u zich juist heeft gedragen.