Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie

Een werknemer kan om uiteenlopende redenen uit de running zijn geraakt. Een vervelende situatie voor de persoon die het aangaat, maar ook voor zijn werkgever. De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om het aantal langdurig zieken terug te dringen. Werkgever en werknemer dienen zich beiden voor een vlotte re-integratie in te zetten. Echter ontstaat er steeds vaker een arbeidsconflict tijdens de re-integratie. De twee partijen kunnen het dan niet eens worden over het traject.

Waardoor kan een arbeidsconflict tijdens de re-integratie ontstaan?

Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie betreft vaak het aantal uren dat een werknemer weer zal gaan werken. Maar ook over de belastbaarheid van de medewerker ontstaan niet zelden dusdanige meningsverschillen, dat een arbeidsconflict tijdens de re-integratie onvermijdelijk lijkt. Daarnaast spelen ook onenigheid over de kwaliteit van functioneren en de hoogte van de loonbetaling rollen van belang, net zoals de passendheid van het werk. Het heeft geen uitleg nodig dat een arbeidsconflict tijdens de re-integratie het proces ernstig verstoort en vertraagt. Iets wat een negatieve impact heeft op zowel de werknemer als de werkgever.

De positie van een werkgever

Een enkele keer lijkt op een arbeidsconflict tijdens de re-integratie door een werkgever te worden aangestuurd. Het feit dat een werkgever soms liever van de zieke werknemer af lijkt te zijn, is echter niet zomaar kwade wil. Een werkgever of leidinggevende kan tijdens afwezigheid van de betreffende persoon en gedurende zijn of haar re-integratieproject behoorlijk onder druk komen te staan. Niet alleen zijn hier kosten aan verbonden, ook collega’s kunnen hun onvrede uiten over de wellicht op hun schouders ontstane extra werkdruk en zo een arbeidsconflict tijdens re-integratie versterken. Ook kan het feit dat een arbeidsconflict tijdens de re-integratie steeds vaker voorkomt worden verklaard door de loonsancties die voor werkgevers dreigen. Deze dreigt wanneer het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer terug aan het werk te krijgen. Wordt de loonsanctie opgelegd, dan moet de werkgever nog een extra jaar bovenop de wettelijke twee jaar loondoorbetalingsverplichting doorbetalen. Om die reden is een werkgever dan ook vaak geneigd om het traject snel te doorlopen. Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie ligt dan wel op de loer.

Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie: de rol van de bedrijfsarts

Of u nu als werkgever of werknemer bij de re-integratie betrokken bent, het traject wordt altijd begeleid door een bedrijfsarts. Deze kan een oordeel geven over de inzetbaarheid van de medewerker en bepaalt het percentage ongeschiktheid. Bent u het als werknemer niet eens met de bedrijfsarts? Dan kunt u deze schriftelijk verzoeken contact met uw huisarts op te nemen. Ook kan een werknemer of werkgever sinds enkele jaren een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts wanneer er sprake is van een arbeidsconflict tijdens re-integratie. Tevens bestaat de mogelijkheid een deskundigheidsoordeel bij het UWV aan te vragen.

Rechten en plichten van werkgever en werknemer

Is er sprake van een arbeidsconflict tijdens de re-integratie? Dit neemt niet weg dat zowel werkgever als werknemer beiden verplichtingen moeten nakomen. Zo geldt voor een werknemer dat deze bereikbaar moet blijven voor de werkgever en gehoor moet geven aan oproepen van de bedrijfsarts. Als werknemer heeft u tevens het recht om te kunnen werken zodra dit medisch gezien kan, hetzij in aangepaste vorm. Een werkgever mag dit ook van een werknemer vragen. Kan een medewerker zijn of haar oorspronkelijke taken nog niet oppakken, dan kan deze worden verplicht andere, passende taken uit te voeren. De taken die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen, moeten binnen de grenzen van redelijkheid vallen. Zo kan een werknemer niet vragen om tijdelijk taken uit te voeren waarvoor hij of zij op basis van opleiding of ervaring niet geschikt is. Als werkgever mag u anderzijds niet van iemand vragen om bijvoorbeeld nachtdiensten te draaien terwijl de betreffende persoon voorheen op kantoortijden werkte. Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie wordt zoveel mogelijk voorkomen door onderling duidelijke afspraken te maken en respect te blijven houden voor elkaar en elkaars standpunten.

Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie oplossen met behulp van mediation

Een arbeidsconflict tijdens de re-integratie is iets wat u het liefst voorkomt. Een geschil vertraagt het re-integratieproces aanzienlijk, waar voor zowel werkgever als werknemer erg nadelig is. Daarom is het van belang dat u en de andere partij zich ervan bewust zijn dat men dezelfde richting in moet slaan. Arbeidsmediation kan hierbij helpen. Een mediator stelt zich neutraal op en ondersteunt beide partijen in het formuleren van gezamenlijke doelstellingen en het herstellen van de vertrouwensrelatie. Anders dan een advocaat streeft een arbeidsmediator ernaar beide partijen als winnaars uit de bus te laten komen.