Verwikkeld in een arbeidsconflict en ziek

Een arbeidsconflict met uw werkgever tijdens ziekte is een vervelende situatie. Het loopt stroef tussen u en uw werkgever, uw werkgever is van mening dat u niet aan de eisen voldoet of er is onenigheid over zaken als overplaatsing en functiewijziging. Ook treedt een arbeidsconflict tijdens ziekte vaak op. Ziekte blijkt vaker dan men denkt een bron voor wrijving. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u en uw werkgever het niet over het plan van aanpak in het kader van uw re-integratie eens zijn, of verschillende inzichten hebben betreffende de hoogte van uw salaris tijdens uw ziekte.

Ziekte door een arbeidsconflict

Andersom kan natuurlijk ook het geval zijn: een arbeidsconflict kan op zijn beurt ook ziekte veroorzaken. Ook dit is een lastige situatie waarmee beide partijen vaak behoorlijk in hun maag zitten. Ziekte door een arbeidsconflict betreft vrijwel altijd overspannenheid of, wanneer het probleem nog langer en intenser aanwezig is, burn-out. Wat precies de volgorde van de gebeurtenissen ook is, feit is dat u zich als werknemer in een erg onprettige situatie bevindt. Een verstoorde arbeidsrelatie tijdens ziekte komt niemand ten goede. De laatste jaren zijn bedrijfsartsen in toenemende mate gericht op het demedicaliseren van situaties waarin uitsluitend sprake is van een arbeidsconflict. Demedicalisatie wil zeggen dat verzuim niet als een echte ziekmelding kan worden behandeld omdat u als medewerker niet ‘echt’ ziek bent. Dit betekent uiteraard niet dat u in de kou staat. De bedrijfsarts zal in dat geval een time out adviseren, waarin uw werkgever contact zal moeten opnemen om het arbeidsconflict zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren. Vaak wordt daarbij de hulp van een arbeidsmediator ingeschakeld.

Gratis adviesgesprek met een arbeidsrecht jurist of mediator?

Onze specialisten staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Direct hulp bij arbeidsconflicten (dagelijks tot 21 uur)

Gratis adviesgesprek

Arbeidsrecht juristen & mediators

Geheel vertrouwelijk

Ziekmelding en de rol van de bedrijfsarts

Om duidelijk te zijn: het weigeren van een ziekmelding is niet toegestaan. Voelt u zich niet in staat te werken vanwege het arbeidsconflict dat gaande is, dan dient uw werkgever dat in eerste instantie te accepteren. De bedrijfsarts zal dan worden ingeschakeld. Hij of zij beslist of u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent en zo ja, in welke mate. Uw werkgever kan zich hier geenszins mee bemoeien, net zo min als uw eigen huisarts. Stelt de bedrijfsarts vast dat er sprake is van ziekte, dan dient uw werkgever uw loon door te betalen. Dit betekent wel, dat u als werknemer verplicht bent zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Doet u dit niet, dan heeft dit gevolgen voor de doorbetaling van uw loon. Is er sprake van ziekte als gevolg van een arbeidsconflict? Uw bedrijfsarts kan eventuele overspannenheid of burn-out via een eenvoudig medisch onderzoek vaststellen. Hij of zij meet het gehalte aan cortisol in uw lichaam. Hiervoor volstaat doorgaans een speekseltest.

Een arbeidsconflict naar aanleiding van uw ziekmelding

Was een arbeidsconflict niet de aanleiding voor uw ziekmelding, maar is deze daar juist uit voortgevloeid? Ook wanneer u door ziekte tijdelijk niet werkzaam bent, kunnen spanningen hieromtrent hoog oplopen. Dit kan bijvoorbeeld de hoogte van het salaris zijn dat uw werkgever aan u betaalt, of onenigheid over het plan van aanpak in het kader van uw re-integratie. Een conflict met uw werkgever tijdens uw ziekte over een van deze zaken zal uw herstel geen goed doen.

Een arbeidsconflict tijdens de Ziektewet

Ondanks een verstoorde arbeidsrelatie tijdens ziekte wordt u in de meeste gevallen doorbetaald door uw werkgever. Bent u niet in vaste dienst, dan heeft u vaak recht op een uitkering in het kader van de Ziektewet. Dit is een vangnetregeling die voor werknemers als uitzendkrachten en oproepkrachten geldt. Uw loon wordt gedurende maximaal twee jaar door het UWV uitgekeerd, die tevens verantwoordelijk is voor het traject van re-integratie. Dat betekent dus dat uw werkgever niet geheel uit beeld is. Ook een arbeidsconflict tijdens uw periode in de Ziektewet kan voorkomen.

De hulp van een arbeidsmediator bij een conflict met uw werkgever tijdens ziekte

Vanzelfsprekend levert een arbeidsconflict tijdens ziekte veel extra spanningen op. De emoties kunnen hoog oplopen en dragen niet bij aan verbetering van de situatie. Veel werkgevers weten niet goed hoe ze dergelijke situaties moeten aanpakken. Ook voor hen is een arbeidsconflict tijdens uw ziekte ingrijpend. Soms wordt er door een werkgever een advocaat ingehuurd, maar dit komt een acceptabele oplossing voor beide partijen zelden ten goede. Bij Mijnarbeidsconflict.nl bent u aan het juiste adres voor efficiënte arbeidsbemiddeling en juridische bijstand. In tegenstelling tot een advocaat is een arbeidsmediator er niet voor slechts één partij, maar voor beide. De insteek van een dergelijke professional is u en uw werkgever een open gesprek te laten voeren waarbij voor een ieder evenveel ruimte bestaat. U en uw werkgever gaan samen op zoek naar potentiële oplossingen die voor allebei acceptabel zijn. Er zijn geen winnaars of verliezers.

Een arbeidsconflict tijdens ziekte en ontslag

Alsof een verstoorde arbeidsrelatie tijdens uw ziekte nog niet vervelend genoeg is, spookt ook vaak het risico op baanverlies door uw hoofd. Iets wat uw toekomst nog onzekerder zou maken. Volgens de juridische regelgeving is ontslag wegens ziekte niet toegestaan, maar ontslag tijdens ziekte wel. Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie tijdens uw ziekte en lag deze daar ook ten grondslag aan, dan kunnen u en uw werkgever ontslag met wederzijds goedkeuren afspreken. Dit is dan de manier om het arbeidsgeschil op te lossen. Als uw ziekte niet uit een arbeidsconflict is ontstaan, dan is ontslag met wederzijds goedvinden financieel gezien -ondanks het feit dat u een ontslagvergoeding krijgt- geen verstandige keuze. De kans is dan namelijk groot dat u geen recht heeft op een uitkering. Al met al is een conflict met uw werkgever tijdens ziekte een complexe en vervelende situatie. Als werknemer in een dergelijke situatie kunt u contact met ons opnemen. Mijnarbeidsconflict.nl biedt naast arbeidsmediation ook juridische bijstand.