Een conflict met uw werknemer: wat nu?

Waar mensen met elkaar samenwerken, kan wrijving ontstaan en dus is een conflict met een medewerker zo nu en dan onvermijdelijk. Soms zelfs wanneer dit iemand betreft die al jaren voor u werkt en naar behoren functioneert. Een arbeidsconflict dat niet of niet op de juiste manier wordt aangepakt, heeft altijd eenzelfde negatieve uitkomst: een sterk verslechterde werksfeer. Voor u als werkgever komen daar ook nog mogelijke kosten in het geval van verzuim door een arbeidsconflict bij kijken, net als verminderde prestaties en de invloed die deze hebben op uw klantrelaties. Wat doet u als u een conflict met uw werknemer heeft?

Professionele arbeidsmediation

Als de situatie het toelaat, is de eerste stap met uw werknemer proberen om de tafel te gaan zitten.

Vaak zien we echter dat het geschil al lange tijd sluimert en te diep geworteld is om hier op deze manier uit te komen. Ook kan het arbeidsconflict al zijn geëscaleerd. In beide gevallen is het noodzakelijk een externe partij in te schakelen die verdere escalatie kan voorkomen en bemiddelt om de arbeidsverhoudingen te herstellen. Bij Mijnarbeidsconflict.nl bent u aan het juiste adres wanneer u op zoek bent naar professionele arbeidsmediation.

Veelgehoorde aanleidingen voor een conflict met een werknemer

Verschillende redenen kunnen leiden tot een conflict met een werknemer. In sommige situaties komen arbeidsgeschillen echter vaker voor. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van onduidelijke wederzijdse verwachtingen. Zo ontstaat onenigheid over werkzaamheden en hoe deze dienen te worden uitgevoerd. Tevens kunnen onduidelijke afspraken leiden tot ongewenst gedrag van uw personeel, eenvoudigweg omdat er geen duidelijke richtlijnen bestaan betreffende wat wel en niet getolereerd wordt binnen uw onderneming. Een derde veelgehoorde aanleiding is ziekte van een werknemer, onder andere omdat dit veel geld kost.

Een conflict met een zieke werknemer

Niet zelden gebeurt het dat personeel zich ziekmeldt wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. Weet u als werkgever dat een conflict heeft geleid tot zijn of haar ziekmelden, probeert u dan altijd om nogmaals met de betreffende persoon in gesprek te gaan. Weigert deze, dan is het zaak om zo snel mogelijk de bedrijfsarts in te schakelen. Constateert deze geen ziekte, dan is professionele bemiddeling nodig om het probleem aan te pakken. Is er tegelijkertijd sprake van aantoonbare ziekte én een conflict met deze zieke werknemer, dan wendt u zich tot de bedrijfsarts voor advies omtrent het medisch herstel.

Valkuilen voor u als werkgever

Wanneer er sprake is van een conflict met een werknemer, is het voor u belangrijk om vanaf het begin aan dossieropbouw te doen. Zo kunt u aantonen welke stappen u gedurende het conflict met deze medewerker heeft gezet. Zonder dossiervorming kan er niet zomaar tot sancties worden overgegaan wanneer u deze nodig acht. Zorgt u tijdens een conflict met uw werknemer tevens voor dat u hem of haar aanspreekt op het probleem en duidelijk maakt wat u verwacht. Past de werknemer zich vervolgens -ook na een of meerdere waarschuwingen- niet aan, dan kunt u in ieder geval aantonen wat u heeft geprobeerd.

Stress en emoties bij u als werkgever

Wat vaak wordt vergeten is dat een conflict met een werknemer ook voor u als werkgever net zo ingrijpend kan zijn. Ook u kunt behoorlijke stress ondervinden van een dergelijke situatie. Probeert u echter te voorkomen dat emoties de overhand nemen. Wanneer men op basis van emoties reageert en handelt, worden de feiten uit het oog verloren. Heeft u als werkgever dus een conflict met uw werknemer of bevindt u zich in een situatie waarvan u vermoedt dat deze op een conflict kan uitlopen? Dan is het verstandig om arbeidsmediation in te schakelen.

Een voor u niet merkbaar conflict met uw medewerker

Een enkele keer komt het voor dat uw werknemer een conflict ervaart, terwijl dat voor u niet het geval is. Alhoewel we dan al snel geneigd zijn te stellen dat er van geen echt probleem sprake is, luidt de conclusie altijd dat er daadwerkelijk een probleem bestaat wanneer één van de partijen wrijving ervaart. In sommige gevallen kunt u een dergelijk conflict met uw medewerker oplossen door tijdig te overleggen en afspraken te maken. Werkt dit niet, dan kan een arbeidsmediator ook in dit geval tussen beide partijen bemiddelen. Ook wanneer het een conflict met een zieke werknemer betreft.

Arbeidsmediation op verzoek van uw werknemer

Heeft u een conflict met een werknemer, dan kan het zijn dat deze zelf ook om arbeidsbemiddeling verzoekt. Als werkgever doet u er goed aan om deze wens niet af te wijzen. Sterker nog: het is een recht van een werknemer om gebruik te mogen maken van een arbeidsmediator wanneer er sprake is van een geschil op de werkvloer. Alhoewel mediation niet verplicht is, is het dus wel verstandig om hieraan mee te werken. Zo vergroot u de kans dat het probleem sneller wordt opgelost, wat op diverse vlakken een positieve uitwerking voor u heeft.

De financiële gevolgen van een conflict met uw medewerker

Voor u als werkgever speelt ook het financiële plaatje een rol. Zeker wanneer u een conflict heeft met een zieke werknemer, kunnen de gevolgen van de wrijving tussen u en de betreffende persoon ook financieel een behoorlijke impact hebben. Maar ook wanneer uw werknemer nog gewoon op de werkvloer aanwezig is, is het aannemelijk dat zijn prestaties en wellicht eventuele klantrelaties hieronder zullen lijden. Arbeidsmediation kan u helpen sneller uit deze impasse te raken. Bovendien is mediation aanzienlijk goedkoper dan een rechtszaak én richt deze vorm van bemiddeling zich op een acceptabele uitkomst voor beide partijen.

Wat kunt u als werkgever van een mediation traject verwachten?

Schakelt u wegens een conflict met een werknemer arbeidsmediation in? Dit traject verloopt altijd volgens een vast stramien. De arbeidsconflict mediator zal in eerste instantie met beide partijen apart spreken, waarna de mediationovereenkomst wordt getekend. In de volgende fase kunnen beide partijen openlijk hun verhaal aan elkaar vertellen en aangeven waar ze denken dat het precies is misgegaan. De mediator stimuleert u en uw werknemer opties en oplossingen te bedenken, zodat er vervolgens gezamenlijk wordt bepaald welke uw beider belangen het beste behartigt. Bent u tot een oplossing gekomen? Dit geheel wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.