Een verstoorde arbeidsrelatie: hoe kan dit worden opgelost?

Als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie tussen u en uw collega, werkgever of werknemer, is dat erg vervelend. Het levert u veel spanning en stress op en in sommige gevallen zelfs zoveel, dat een werknemer zich ziekmeldt. Zeker wanneer de baan van de betreffende persoon op de tocht komt te staan door de ontstane verstoorde arbeidsrelatie, kunnen de spanningen hoog oplopen. Ook voor werkgevers breekt een onzekere en lastige periode aan.

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een structureel karakter

Van een verstoorde arbeidsrelatie is sprake wanneer geschillen langdurig blijven bestaan en niet of niet goed worden aangepakt. Vaak zien we dat een verstoorde arbeidsrelatie tot stand is gekomen na verschillende kleine problemen waarop geen juiste actie is ondernomen, maar ook kan een enkele situatie de spreekwoordelijke bom plotseling doen barsten. Een verstoorde arbeidsrelatie betreft dus een structureel probleem dat zich niet eenvoudig laat oplossen en is zodoende iets heel anders dan een opzichzelfstaande discussie of meningsverschil op de werkvloer.

Hoe kan een verstoorde arbeidsrelatie ontstaan?

Om een verstoorde arbeidsrelatie op te lossen, is het in eerste instantie van belang ons te realiseren waardoor deze is ontstaan. Voor elke situatie kan dat namelijk weer anders zijn. Geschillen kunnen ontstaan door misverstanden wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. Wanneer deze niet duidelijk zijn, kan dit een botsing opleveren. Ook hoort men vaak dat een werknemer het gevoel heeft te veel hooi op zijn vork te dragen of taken uit te moeten voeren die niet bij zijn of haar functie horen, terwijl daar volgens een werkgever geen sprake van is. Natuurlijk kunnen ook verschillen in persoonlijkheid en opvattingen een rol spelen in een verstoorde arbeidsrelatie.

Een verstoorde arbeidsrelatie heeft een grote impact

We hoeven het u niet te vertellen: de spanningen en emoties die het gevolg zijn van een verstoorde arbeidsrelatie houden zich niet aan werktijden. Het piekeren over dit probleem gaat vaak de hele dag door en leidt tot vermoeidheid, concentratieproblemen en niet zelden ook gevoelens van somberheid. Bij een verstoorde arbeidsrelatie ligt ook overspannenheid op de loer. Iets wat zowel werkgever als werknemer te allen tijde willen voorkomen vanwege de lange herstelperiode die hiermee is gemoeid.

Spanning voor beide partijen

Wie met een verstoorde arbeidsrelatie te maken heeft, bevindt zich in een vervelende periode. In de eerste plaats wordt vaak aan werknemers gedacht die in een verstoorde arbeidsrelatie met hun werkgever zijn verwikkeld. Vanwege de ondergeschikte positie vreest een werknemer voor stopzetting van het loon of, nog erger, verlies van baan. Echter levert de verstoorde arbeidsrelatie ook een behoorlijk hoofdpijndossier op voor een werkgever. Hoe dient u de taken die niet worden vervuld onder uw personeel te verdelen, welke consequenties heeft het financieel voor het bedrijf en aan welke wetten en regelingen dient u zich te houden?

Een verstoorde arbeidsrelatie door de werkgever

Het is vaak lastig om objectief te bepalen wat de bron is van de verstoorde arbeidsrelatie. Liggen de wortels ervan bij de werkgever, de werknemer of bij beiden? Vaak leidt een arbeidsconflict tot ziekmelding van de werknemer. Als werkgever kunt u geneigd zijn om niet door te betalen; er is immers geen sprake van echte ziekte. Toch kan het zijn dat u dit wel dient te blijven doen.

Wanneer door een bedrijfsarts wordt aangetoond dat de lichamelijke en/of psychische klachten van de werknemer bij de werksituatie liggen en de verstoorde arbeidsrelatie door de werkgever wordt veroorzaakt, moet het loon 100% blijven worden doorbetaald. Wanneer een verstoorde arbeidsrelatie door de werkgever is veroorzaakt, spreekt men van situatieve arbeidsongeschiktheid. Er bestaan specifieke richtlijnen voor om dit te kunnen bepalen.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen

Situatieve arbeidsongeschiktheid wordt door een bedrijfsarts vastgesteld. Zijn of haar deskundige oordeel omvat doorgaans ook een ‘afkoelperiode’. Dit is een periode waarin de werknemer niet op de werkvloer verschijnt, maar waarin wel pogingen moeten worden gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. In de meeste gevallen wordt hierbij arbeidsmediation geadviseerd. Hierbij gaan werknemer en werkgever samen met een bemiddelaar om de tafel zitten. Arbeidsmediation is niet verplicht, maar voor beide partijen geldt dat het verstandig is het advies van de bedrijfsarts hieromtrent te volgen.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen met behulp van arbeidsmediation

Arbeidsmediation is voor zowel werkgever als werknemer een effectievere manier om een verstoorde arbeidsrelatie op te lossen dan het in de arm nemen van een advocaat. Behalve dat een juridisch traject een aanzienlijk langere looptijd heeft en mede hierdoor een stuk duurder uitvalt, is een advocaat er altijd voor één van de twee partijen. Besluit u dat u de verstoorde arbeidsrelatie wilt oplossen met mediation, dan is dat anders. De bemiddelaar is neutraal en ondersteunt beide partijen in de toenadering en het vinden van een oplossing die voor beiden acceptabel is.

Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen met mediation leidt vaak tot het samen doorgaan onder nieuwe afspraken en voorwaarden, die aan het eind van het bemiddelingstraject op papier zullen worden gezet. Alhoewel deelname aan mediation vrijwillig is, is een dergelijke overeenkomst niet vrijblijvend. Zowel als werkgever als werknemer zult u zich aan de nieuwe afspraken dienen te houden. In andere gevallen kan ook beëindiging van het dienstverband in onderling overleg de uitkomst van het traject zijn. Ook dit is een oplossing van het probleem.

De gang naar de kantonrechter

Kiest u ervoor niet aan mediation te willen deelnemen? Of wordt dit traject voortijdig afgebroken? Dan is de kans groot dat u er samen niet uitkomt en ontstaat er voor beide partijen een impasse. Kunt u de verstoorde arbeidsrelatie niet oplossen, dan kan dit aanleiding vormen voor ontslag, mits het voor de werkgever in alle redelijkheid niet mogelijk is de arbeidsovereenkomst voort te zetten en hij of zij kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen. De zaak gaat dan naar de kantonrechter.

Arbeidsmediation en juridische bijstand

Mijnarbeidsconflict.nl is er voor u, of u nu werkgever of werknemer bent. Wilt u een verstoorde arbeidsrelatie oplossen, dan kunnen wij arbeidsmediation aanbieden. Onze professionals, die op  juridisch gebied van de hoed en de rand weten, nemen de situatie duidelijk met u en de tegenpartij door en ondersteunen in de toenadering en het doorbreken van de impasse. Een verstoorde arbeidsrelatie oplossen met behulp van een mediator betekent het inschakelen van een onafhankelijke partij en het vermijden van torenhoge advocatenkosten. Tevens bieden wij juridische bijstand.