Een arbeidsconflict na een burn-out of als oorzaak daarvan

De cijfers liegen er niet om: het komende kwartaal moeten er scherpe targets worden gehaald, reorganisatie is dreigend en de sfeer op de werkvloer is om te snijden. De werkdruk kan bij sommige bedrijven enorm hoog zijn. Dit leidt op zijn beurt regelmatig tot wrijving op de werkvloer: meningsverschillen en pittige discussies komen de sfeer niet ten goede. In ernstige gevallen kan dit tot een arbeidsconflict leiden en kan op zijn beurt een arbeidsconflict een burn-out in de hand werken. Organisatorische en interactionele conflicten dienen dan ook zo snel mogelijk bij de wortels te worden aangepakt, om een arbeidsconflict voor of na burn-out te voorkomen.

De druppel die de emmer doet overlopen

Of een arbeidsconflict nu aan een burn-out heeft bijgedragen of dat het arbeidsconflict na de burn-out ontstaat, één ding is in de meeste gevallen duidelijk: het wordt veel te laat opgemerkt dat iemand op dit syndroom afstevent. Vaak sluimert het al tijden, maar zet het niet echt door. Een scherp meningsverschil of een arbeidsconflict kan voor de burn-out dan de spreekwoordelijke druppel zijn die de emmer doet overlopen. Werknemers die door een burn-out worden getroffen, zijn vaak binnenvetters met een sterke arbeidsethos en een perfectionistische inslag..

Ziekmelding bij een arbeidsconflict voor of na een burn-out

Niet minder dan 90.000 werknemers melden zich jaarlijks ziek vanwege een arbeidsconflict. Is er sprake van een burn-out, dan betekent dit dat u als werknemer een behoorlijke tijd uit de running zal zijn. Deze situatie kan beter worden voorkomen. Voelt u dat er teveel van u wordt gevraagd of is er wrijving op de werkvloer waardoor een arbeidsconflict is ontstaan, of ervaart u een arbeidsconflict na uw burn-out? Het is verstandig om u ziek te melden. Uw werkgever is verplicht een bedrijfsarts in te schakelen.

Als deze beoordeelt dat u niet echt ziek bent, maar wel lichamelijke en/of psychische problemen ervaart als gevolg van het arbeidsconflict, wordt u situatief arbeidsongeschikt verklaard. Dit betekent dat er geen medische diagnose bestaat, maar dat u door het arbeidsconflict voor of na uw burn-out niet meer bij deze werkgever kunt werken.

Wat is een burn-out precies?

De term burn-out is een term die steeds vaker wordt genoemd, maar waarvan de definitie voor de meesten nogal vaag blijft. Klachten die men vaak rapporteert zijn hoofdpijn, maagpijn, buikpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, somberheid en concentratiestoornissen. Deze klachten nemen dusdanig toe, dat u niet meer in staat bent om te werken. Een burn-out is per definitie iets anders dan nog omkeerbare overspannenheid. Er bestaat een complexe interactie tussen arbeidsconflicten en burn-out symptomen. Een arbeidsconflict kan hieraan ten grondslag liggen, maar ook kan een arbeidsconflict na een burn-out optreden, bijvoorbeeld door onenigheid over de re-integratie.

Hoe zit het met ontslag?

Is er sprake van een arbeidsconflict voor of na een burn-out? Dan kan het zo zijn dat uw werkgever aandringt op ontslag. Een voor u als werknemer beangstigende situatie. Naast deze symptomen kunt u baanverlies er niet ook nog eens bij hebben. Wanneer een bedrijfsarts beoordeelt dat niet het arbeidsconflict volgde na de burn-out, maar dat uw burn-out hier juist het gevolg van is, wordt u situatief arbeidsongeschikt verklaard en kan uw werkgever u niet ontslaan. Dit wordt ook wel ontslagbescherming genoemd en heeft een geldigheid van twee jaar. Binnen die periode moeten pogingen worden ondernomen u weer terug aan het werk te krijgen.

Arbeidsmediation

Of een arbeidsconflict nu na een burn-out is ontstaan of daar de oorzaak van was, het is voor zowel u als uw werkgever van belang om met deze wrijving zo snel mogelijk af te rekenen. Een arbeidsmediator ondersteunt beide partijen met het vinden van een oplossing voor het arbeidsconflict. Deze oplossing dient voor beiden acceptabel te zijn. De werkwijze van een mediator bij een arbeidsconflict na een burn-out of juist als aanleiding daarvan, heeft dus een heel andere grondslag dan die van een advocaat, die één partij verdedigt en vaak tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.

Waardoor ontstaat een arbeidsconflict na een burn-out?

In veel gevallen hoort men dat een arbeidsconflict een van de oorzaken van een burn-out was, maar andersom kan het natuurlijk ook. Wanneer u herstellende bent van een burn-out en op een bepaald moment weer voorzichtig aan het werk kunt, kan ook dit leiden tot problemen. Een arbeidsconflict na een burn-out komt vaak voort uit de angst van werkgevers voor terugkerende kosten.

Ook kunnen collega’s zich bewust of onbewust verwijtend opstellen; zij hebben al die tijd immers het extra werk op zich moeten nemen. Ook werkt u bij terugkeer op de werkvloer meestal niet vanaf dag één volgens de volle honderd procent. Verschillende opvattingen over uw belastbaarheid kunnen tot wrijving leiden. Een arbeidsconflict na een burn-out komt vaker voor dan gedacht en de aantallen blijken uit diverse onderzoeken jaarlijks gestaag toe te nemen.

Tegengestelde belangen

Een arbeidsconflict na een burn-out ontstaat bovendien ook omdat een werkgever tegengestelde belangen aan die van u heeft. Een werkgever die bang is voor de financiële consequenties, zien we het re-integratieproces regelmatig ‘pushen’. Geeft u uw grenzen aan, dan is hij of zij wellicht geneigd te denken dat u misbruik maakt van de situatie. Anderzijds kunt u het gevoel krijgen dat uw werkgever naar redenen zoekt om van u af te kunnen komen. Bevindt u zich in een dergelijke situatie? U kunt met Mijnarbeidsconflict.nl contact opnemen voor gedegen advies.