Een arbeidsconflict met uw leidinggevende: wat betekent dit voor u?

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt, vinden meningsverschillen plaats en worden discussies gevoerd. Wanneer deze zaken echter structureel plaatsvinden, er niet wordt getracht de oorzaken hiervan bij de wortel aan te pakken of de aanpak niet voldoende effectief is, blijven ze sluimeren. Dit kan zelfs tot een arbeidsconflict met uw leidinggevende zorgen. Zeker voor u als werknemer levert dit behoorlijke spanningen en een flink aantal vragen op. ‘Trek ik aan het kortste eind?’ en ‘Sta ik binnenkort op straat?’ schieten vaak door uw hoofd. Wat voor consequenties heeft een arbeidsconflict met uw leidinggevende?

Mogelijke oorzaken van een arbeidsconflict met uw leidinggevende

In het leven is het geven en nemen en zo ook op de werkvloer. Wanneer u echter het gevoel heeft dat u structureel overvraagd wordt, dat uw belangen over het hoofd worden gezien of dat u zonder het gepaste respect wordt behandeld, wordt er echter een grens overschreden. Een arbeidsconflict met uw leidinggevende kan diverse oorzaken hebben. Vaak speelt de hoeveelheid overwerk hierbij een rol, net als de werkdruk op zich. Ook kunt u het gevoel hebben dat u taken krijgt toebedeeld die niet bij uw functie passen. Dit levert boosheid, verdriet en frustratie op.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Wanneer een arbeidsconflict met uw leidinggevende op tijd wordt erkend en u met de betreffende persoon om tafel gaat zitten om de pijnpunten te bespreken, kan er vaak tot een logische oplossing worden gekomen die beiden tevreden stellen. In sommige gevallen is een arbeidsconflict met uw leidinggevende echter dusdanig heftig, dat dit niet meer mogelijk is. Vaak levert een geschil dan ook ziekmelding op. Wanneer de bedrijfsarts vaststelt dat uw ziekmelding gerechtvaardigd is omdat uw werkgever het geschil is aan te rekenen, spreken we van situatieve arbeidsongeschiktheid. Vaak betekent dit dat u en uw werkgever met een mediator aan de slag gaan. Ondertussen wordt uw salaris gewoon doorbetaald.

Ziekte door een arbeidsconflict met uw leidinggevende

Niet alleen kan situatieve arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsarts worden vastgesteld, het kan natuurlijk ook zo zijn dat u door het arbeidsconflict met uw leidinggevende een échte medische of psychische aandoening ontwikkelt. Denkt u bijvoorbeeld aan een hartinfarct of een depressie. Ook in dit geval leidt het arbeidsconflict met uw leidinggevende niet tot stopzetting uw salaris. Deze dient twee jaar lang doorbetaald te worden. In het eerste jaar kan dit zelfs tot honderd procent zijn.

‘Geen arbeid, geen loon’ gaat dus niet altijd op

In principe geldt: geen geleverde inspanningen, geen loon. Wel zo eerlijk. Toch bestaan er twee uitzonderingen op deze stelling: een medische ziekte en situatieve arbeidsongeschiktheid. Als werknemer hoeft u er dus niet bang voor te zijn dat u tijdens een arbeidsconflict met uw leidinggevende altijd aan het kortste eind trekt. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat uw werkgever de uitspraak van de bedrijfsarts niet accepteert en tot een second opinion verzoekt.

Uw leidinggevende stapt dan naar het UWV. De uitspraak die door het UWV wordt gedaan, is bindend. Bent u het daar niet mee eens, dan bent u aangewezen op de gang naar de kantonrechter. Echter is dat iets wat u in het geval van een arbeidsconflict met uw leidinggevende wilt voorkomen. Juridische afwikkelingen kosten veel geld, duren aanzienlijk langer en zullen de relatie tussen u beide zeker niet ten goede komen.

Goed werknemerschap

Om ten tijde van een arbeidsconflict met uw leidinggevende een zo sterk mogelijke positie te behouden (die u tevens de meeste kans geeft op het behoud van uw salaris), is het belangrijk u aan de regels van goed werknemerschap te houden. Dit is een weinig gedetailleerd concept met een overkoepelend karakter, maar verwijst naar het feit dat een werknemer zich tegenover zijn werkgever altijd ten behoren dient te gedragen. Mocht het arbeidsconflict met uw leidinggevende onverhoopt op een juridische zaak uitlopen, dan staat u sterker in uw recht wanneer u zich hieraan heeft gehouden.

Mediation en juridische bijstand bij een arbeidsconflict met uw leidinggevende

Niet zelden adviseert een bedrijfsarts bij een arbeidsconflict met uw leidinggevende interventie van een arbeidsmediator. In tegenstelling tot een advocaat is dit iemand die neutraal is en als doelstelling heeft voor beide partijen een zo acceptabel mogelijke oplossing te vinden. In het arbeidsconflict met uw leidinggevende neemt de mediator vooral een stimulerende en faciliterende rol aan; het is aan u en uw leidinggevende om dieper met elkaar in gesprek te gaan en samen opties te onderzoeken. Voor zowel juridische bijstand als mediation bent u bij Mijnarbeidsconflict.nl aan het juiste adres.