Een conflict met uw collega: hoe gaat u hier het beste mee om?

Een conflict met uw collega levert een vervelende situatie op. Een conflict met uw collega is meer dan een meningsverschil en kan moeilijker opgelost worden. Wanneer een conflict tussen u en uw collega te lang duurt, kan er zelfs een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan. Dit heeft niet alleen effect op uw arbeidsplezier en prestaties, maar ook op het team. Wanneer er te veel is gebeurd en er geen andere mogelijkheid bestaat, kan er tot ontslag worden besloten. Liever voorkomt u dit natuurlijk. Welke handvatten bestaan er voor het omgaan met een conflict met een collega?

Het zelf op zoek gaan naar een oplossing, zonder tussenkomst van de werkgever

Wanneer er sprake is van een conflict met een collega, kunt u het beste eerst zelf proberen middelen te vinden om tot een oplossing te komen. Het wordt afgeraden om meteen uw werkgever op de hoogte te stellen en deze om hulp te vragen. Sterker nog, een werkgever zal vaak reageren met de opmerking dat u eerst de confrontatie met uw collega dient aan te gaan. Hanteert u dus een volwassen aanpak.

Bewaar uw kalmte tijdens het communiceren

Communicatie bestaat grotendeels uit non-verbale aspecten. Weest u zich er dan ook van bewust dat u een niet-vijandelijke houding aanneemt tegenover uw collega. Probeert u uw woorden ook zorgvuldig te kiezen. Uit emotie communiceren mensen vaak automatisch met stemverheffing en superlatieven, maar dit staat een oplossing van het conflict met uw collega alleen maar in de weg. Wanneer de communicatie van dusdanige aard is dat deze de samenwerking verder belemmert, bestaat er voor zowel u als uw collega het risico op arbeidsrechtelijke consequenties, zelfs ontslag.

De vuile was buitenhangen is nooit een goed idee

Hoe graag u uw hart ook wilt luchten, het buitenhangen van de vuile was is niet bevorderend voor het verloop van het conflict met uw collega. Het delen van informatie met derden heeft vaak meer weg van roddelen. Zorgt u er dus voor dat u professioneel blijft en andere collega’s niet bij de verstoorde arbeidsrelatie betrekt. Het kan natuurlijk niet anders dat collega’s wel iets van de gespannen sfeer meekrijgen. Informeren zij zelf naar het conflict met uw collega, blijft u dan ook zo neutraal mogelijk.

Uw collega op de hoogte stellen van communicatie met de werkgever

Weet u zelf echt niet meer hoe u een conflict met uw collega moet oplossen? Als u alles heeft geprobeerd wat binnen uw kunnen ligt, kunt u de hulp van uw leidinggevende inschakelen. Wel is het verstandig om, alvorens u dit doet, de betreffende collega hiervan op de hoogte te stellen. Doet u dat niet, dan geeft u diegene sterk het gevoel dat u achter zijn of haar rug om handelt. U kunt zich wel voorstellen dat dit de werkrelatie niet ten goede komt.

Zo objectief mogelijk blijven

Wanneer emoties de overhand krijgen in een conflict met een collega, kan het erg lastig zijn om objectief te blijven. Conflicten monden al gauw uit in het over en weer wijzen met de beschuldigende vinger. Het is belangrijk dat de dingen die u zegt, of dit nu tegen de collega zelf of uw werkgever is, gebaseerd zijn op feiten. Dit maakt het ook makkelijker om bij de kern van het probleem te blijven.

Het inschakelen van ondersteuning bij een conflict met een collega

Om uw hart te kunnen luchten, kunt u het probleem met anderen bespreken. Uw partner bijvoorbeeld, of een goede vriend. Soms kan het verstandig zijn om bij een conflict met een collega relevant juridisch advies in te winnen. In veel gevallen is het verstandig om bemiddeling door een onafhankelijke derde bij uw werkgever aan te vragen. We hebben het dan over een mediator. Een arbeisdmediator neemt een neutrale rol in en faciliteert de gespreksvoering. Het grote voordeel van mediation is dat er altijd sprake is van een win-winsituatie.

De fasen van mediation

Wordt er gekozen voor mediation om een conflict met uw collega te kunnen beslechten, dan doorloopt u een proces van verschillende fasen. Men begint met het ondertekenen van de overeenkomst, waarin onder andere de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de deelname op vrijwillige basis worden beschreven. Daarna volgen de individuele gesprekken waarin u uw kant van het verhaal kunt vertellen. In de volgende fase gaat u samen met de mediator en uw collega om de tafel zitten. Meestal zijn er enkele gesprekken nodig om tot een gezamenlijke oplossing van het conflict met uw collega te komen.