Waarom is het belangrijk een vaststellingsovereenkomst te laten controleren?

Ontslag. Het is een woord dat bij de vrijwel elke werknemer een negatieve associatie oproept. Begrijpelijk, want na ontslag breekt niet zelden een onzekere periode aan. Ook voelt baanverlies voor veel mensen als falen. Toch hoeft ontslag lang niet altijd alleen maar slechte kanten te hebben. Bijvoorbeeld in het geval van ontslag met wederzijds goedvinden. Samen met uw werkgever besluit u dan dat u niet meer samen verdergaat. Uw werkgever stelt dan een vaststellingsovereenkomst op. Ontvang u een zo een ontslagvoorstel? Een vaststellingsovereenkomst controleren.

Door een vaststellingsovereenkomst te controleren, voorkomt u financiële benadeling

Een vaststellingsovereenkomst moet u laten beoordelen. Niet omdat dit verplicht is, maar omdat dit document aan een ruim aantal eisen dient te voldoen. Worden er dingen over het hoofd gezien, dan kan dit vervelende financiële gevolgen voor u hebben. U laat een vaststellingsovereenkomst controleren door een juridisch professional. Mijnarbeidsconflict.nl is u daar graag bij van dienst.

Voorwaarden voor ontslag met wederzijds goedvinden

Tot ontslag met wederzijds goedvinden kan worden besloten wanneer u het niet meer naar uw zin heeft op uw werk. Bijvoorbeeld omdat u in een arbeidsconflict verwikkeld bent geraakt. Door ontslag met wederzijds goedvinden behoudt u uw recht op een WW-uitkering. Enkele van de belangrijkste kenmerken die daarbij gelden, zijn:

  • Het is uw werkgever die voorstelt om het dienstverband te beëindigen
  • U en uw werkgever zijn het met elkaar eens over het ontslag
  • U en uw werkgever zijn het eens over de financiële afhandeling ervan. Weest u zich ervan bewust dat u geen transitievergoeding ontvangt
  • U bent niet ziek op het moment dat u akkoord gaat met het ontslag

Niet over één nacht ijs gaan, maar uw vaststellingsovereenkomst checken

De vaststellingsovereenkomst die voortvloeit uit het ontslag met wederzijds goedvinden, kunt u eigenlijk als een ontslagvoorstel zien. Deze overeenkomst wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. In de meeste gevallen bestaat er voor u als werknemer ruimte om over de voorwaarden te onderhandelen. Het is belangrijk om de overeenkomst niet direct te tekenen, maar deze vaststellingsovereenkomst te checken. Het accepteren van het voorstel is namelijk een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Het laatste wat u wilt, is dat uw werkloosheidsuitkering in het geding komt. Om geen risico’s te lopen, laat u deze vaststellingsovereenkomst checken.

Uw vaststellingsovereenkomst laten beoordelen door Mijnarbeidsconflict.nl

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijk document. Daarom moet er ook goed naar gekeken worden door een specialist in arbeidsrecht. Zo sluit u juridische risico’s uit. Wat professionals in een vaststellingsovereenkomst controleren, zijn onder andere uw recht op een werkloosheidsuitkering en de fictieve opzegtermijn. Dit zijn belangrijke punten, maar enkel voorbeelden van de elementen waarop u uw vaststellingsovereenkomst kunt laten controleren. Schakelt u de hulp van Mijnarbeidsconflict.nl in, dan kunt u vertrouwen op de ervaring van een in arbeidsrecht gespecialiseerde professional.

Een vaststellingsovereenkomst controleren: welke punten zijn er van belang?

Dat het belangrijk is een vaststellingsovereenkomst te checken, wordt des te duidelijker wanneer u zich realiseert wat daar allemaal bij komt kijken. Een juridisch professional controleert het document op ongeveer twintig verschillende punten. Behalve de zogeheten WW-vriendelijkheid en de fictieve opzegdatum zijn dit onder andere ook de eindafrekening, de redelijkheid van de ontslagvergoeding, situatie van ziekte en arbeidsongeschiktheid, verrekening van studiekosten, overdracht van de werkzaamheden en de uitbetaling van openstaande verlofuren.

Wat wordt er bedoeld met WW-vriendelijkheid?

Het WW-vriendelijke karakter van een vaststellingsovereenkomst is een van de belangrijkste elementen van dit document. Dit betekent dat de tekst een drietal zaken expliciet dient te vermelden. Laat u uw vaststellingsovereenkomst controleren, dan kijkt uw juridisch professional hier secuur naar. In het document dient te worden vermeld dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt, dat er geen sprake mag zijn van een dringende reden voor ontslag en dat u als medewerker niets te verwijten is. Met dat laatste wordt bedoeld dat u niet iets mag hebben gedaan waaraan het ontslag ten grondslag ligt.

In welke gevallen kunt u beter geen beëindigingsovereenkomst tekenen?

Laat u uw vaststellingsovereenkomst checken door een professional, dan betekent dit dat u het eens bent met uw werkgever en met het ontslag instemt. In sommige gevallen wordt het instemmen met deze vorm van ontslag afgeraden. Bijvoorbeeld wanneer u zich in de eerste twee jaar van uw ziekteverlof bevindt. Een zieke werknemer geniet namelijk ontslagbescherming. Gaat u toch akkoord met het ontslag, dan is de kans groot dat u daarmee uw recht op een uitkering verspeelt. Raadpleeg dus voordat u de vaststellingsovereenkomst laat controleren, of dit in uw geval een goed idee is. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, levert een beëindigingsovereenkomst tijdens zwangerschap of zwangerschapsverlof geen problemen op.

Ook als u een tijdelijk contract heeft, kan het tekenen van de overeenkomst gevolgen hebben voor uw werkloosheidsuitkering. Staat in uw contract vermeld dat tussentijdse opzegging mogelijk is? Dan kunt u meestal instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden. Wordt dit er niet in vermeld? Dan heeft deze vorm van ontslag gevolgen voor uw WW-uitkering. U heeft daar dan namelijk pas recht op na het verstrijken van de oorspronkelijke einddatum. Een vaststellingsovereenkomst laten beoordelen door een juridisch professional is dus ook bij een tijdelijk contract erg verstandig. Settlement agreement in englisch.

Een vaststellingsovereenkomst checken: de wettelijke bedenktermijn

Ontslag voelt voor veel werknemers als falen, maar in feite is het tegengestelde waar. Heeft u een vaststellingsovereenkomst laten beoordelen en bent u akkoord gegaan met het voorstel? Dan betekent dit ook een oplossing van het probleem. Wanneer uw werkgever u de overeenkomst overhandigt, hoeft u nooit direct te tekenen. Een reactietijd van 7 tot 14 dagen is normaal. Ook nadat u de beëindigingsovereenkomst heeft getekend, houdt u nog 14 dagen bedenktijd. Daarna is het document bindend en kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.