Overspannen door een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is niet zomaar een discussie of een verschil van mening, maar gaat over langlopende verschillen die ervoor zorgen dat u zich als medewerker gefrustreerd, gespannen of gedwarsboomd voelt. Alsof dat nog niet vervelend genoeg is, ligt overspannenheid ook nog eens op de loer. U kunt door een hevig arbeidsconflict overspannen raken en hierdoor tal van klachten ervaren. Dit zijn klachten als vermoeidheid, slaapproblemen, concentratiestoornissen, piekeren en meer. De door het arbeidsconflict veroorzaakte stress geeft u het gevoel de grip te hebben verloren. Raakt u door een arbeidsconflict overspannen? Als reactie daarop kunt u ook lichamelijke klachten gaan ontwikkelen. Veelgehoorde klachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, duizeligheid, maagklachten en buikpijn. Omdat deze klachten op hun beurt weer tot extra zorgen en dus stress leiden, komt u in een vicieuze cirkel terecht. Een cirkel waar u het liefst gauw weer uitkomt. Geeft een arbeidsconflict u dusdanige stress dat u overspannen raakt? De herstelperiode neemt maanden in beslag.

Gratis adviesgesprek met een arbeidsrecht jurist of mediator?

Onze specialisten staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Direct hulp bij arbeidsconflicten (dagelijks tot 21 uur)

Gratis adviesgesprek

Arbeidsrecht juristen & mediators

Geheel vertrouwelijk

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan een opzichzelfstaand probleem zijn dat in korte tijd is geëscaleerd, maar nog vaker horen we dat het een opeenstapeling van kleine problemen en irritaties betreft. Regelmatig zijn functiewijzigingen en overplaatsingen daarvan de oorzaak, maar er kan uiteraard ook iets anders aan ten grondslag liggen. Wanneer de communicatie binnen het bedrijf tekortschiet en er geen duidelijke gesprekken worden gevoerd, kan op een gegeven moment de bom barsten. Zo heeft u het misschien ook wel haast letterlijk gevoeld.

Taakconflicten en persoonsconflicten

Volgens de wet worden conflicten op de werkvloer grofweg in twee categorieën verdeeld. Zo zijn er de taakconflicten, waarbij een meningsverschil bestaat over de werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan. Wanneer er sprake is van een persoonsconflict, zijn vooral sociaal-emotionele factoren betrokken. Is er sprake van de laatste categorie, dan zal een arbeidsconflict nog meer stress en dus een hogere kans op overspannenheid opleveren. Zonder een juiste aanpak kunnen uw klachten gaan escaleren en zelfs in een burn-out overgaan.

Het verschil tussen overspannenheid en burn-out

De termen overspannen en burn-out worden vaak door elkaar gebruikt, maar er bestaat wel degelijk een verschil tussen. Met symptomen van overspannenheid geven uw lichaam en geest aan dat u te lang roofbouw op ze hebt gepleegd. De symptomen zijn omkeerbaar wanneer de oorzaak ervan wordt aangepakt. Om die reden is het van belang om niet te lang te wachten met het inschakelen van een mediator. Wordt het arbeidsconflict dat de stress veroorzaakt niet aangepakt, dan kan overspannenheid in een burn-out overgaan. Wordt u daardoor getroffen, dan moet u nog langer stoppen met werken om te kunnen herstellen.

Overspannenheid en betaling van uw loon

In het verleden werden spanning en psychische klachten vaker wel dan niet weggewuifd. Door werkgevers, maar ook door directe collega’s van de betreffende persoon. Een bagatelliserende houding komt het probleem niet ten goede. Integendeel. Niet alleen voelt u zich daarmee als werknemer buitenspel gezet, ook levert dit zorgen omtrent uw loon op. Wanneer er namelijk geen ziektesituatie kan worden vastgesteld is er sprake van een zogeheten situatieve ziektesituatie en bestaat er geen grond om uw salaris te blijven doorbetalen.

Erkenning van uw probleem

Om van een ziektesituatie te kunnen spreken, moet het probleem medisch erkend worden en moet het aantoonbaar zijn dat deze u belet uw werkzaamheden te verrichten. In tegenstelling tot jaren geleden bestaan er vandaag de dag duidelijke medische richtlijnen voor artsen om overspannenheid of burn-out te kunnen vaststellen. Dit is zelfs mogelijk door het meten van de mate waarin het stresshormoon cortisol in uw lichaam aanwezig is. Vaststelling van uw probleem zorgt voor erkenning en een stuk rust omtrent uw salaris.

De hulp van een arbeidsmediator

Wanneer een arbeidsconflict een overspannen werknemer als gevolg heeft, is het zoals eerder gezegd zaak om de wrijving bij de bron aan te pakken. In dergelijke gevallen stuurt een bedrijfsarts aan op een interventieperiode waarbinnen u en uw werkgever al dan niet met behulp van een arbeidsmediator met elkaar in overleg gaan. Veel werknemers staan niet bepaald te trappelen wanneer ze het woord ‘arbeidsmediation’ horen. Net als zij gaat u er misschien ook wel vanuit dat een mediator in de bres springt voor het bedrijf waar u werkzaam bent. Niets is echter minder waar. Een arbeidsmediator zoals u via Mijnarbeidsconflict.nl in de arm kunt nemen, is een professional op psychologisch en/of juridisch vlak die binnen het arbeidsconflict een neutrale houding aanneemt. De taak van de bemiddelaar is het stimuleren van het gesprek tussen u en uw werkgever en ervoor zorgen dat u samen naar oplossingen zoekt die beide partijen tevreden stemmen. Een arbeidsmediator werkt dus voor beide partijen en is er allesbehalve op gericht een winnaar en een verliezer uit de bus te laten komen.