Mijn Arbeidsconflict – hulp bij conflicten op het werk

Iedereen heeft wel eens een meningsverschil met een collega of werkgever. Door met elkaar te praten, naar oplossingen te zoeken en water bij de wijn te doen, kan het overgrote deel daarvan worden opgelost. Wanneer verschillen echter langdurig blijven bestaan en niet of niet goed worden aangepakt, dreigt een arbeidsconflict. Komt u er met uw collega of werkgever niet uit, dan kan dit grote motivationele, emotionele en financiële gevolgen hebben. Niet zelden vloeit hier ziekmelding uit voort. En alhoewel we dit vaak als logisch gevolg van de situatie zien, wordt het arbeidsconflict zo niet bij de wortels aangepakt.

Direct juridische hulp bij een arbeidsconflict?

Onze specialisten staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Direct hulp bij arbeidsconflicten (dagelijks tot 21 uur)

Gratis adviesgesprek

Arbeidsrecht juristen & mediators

Geheel vertrouwelijk

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben

Veel voorkomende oorzaken van arbeidsconflicten zijn:
– gebrek aan waardering;
– tijdgebrek;
– onduidelijkheid over taken/verantwoordelijkheden;
– miscommunicatie (o.a. in e-mailverkeer)
– botsende ego’s;
– onduidelijke organisatiestructuur;
– arbeidsvoorwaarden;
– arbeidsomstandigheden.

Arbeidsconflict met uw werkgever

Wanneer u en uw werkgever het structureel oneens zijn over een specifieke situatie en het u beiden niet lukt om hier een oplossing voor te vinden, wordt er gesproken van een arbeidsconflict tussen uw werkgever en u. Een dergelijk verschil levert u als werknemer een behoorlijk onzekere en daardoor stressvolle situatie op. Vooral heerst de angst tijdelijk niet meer uitbetaald te worden of uw baan helemaal te verliezen. Ook contacten met andere collega’s kunnen, net als klantrelaties, onder druk komen te staan door een arbeidsconflict met uw werkgever.

Arbeidsconflict met werknemer

Daarom bent u er als werknemer bij gebaat om een arbeidsconflict met uw werkgever zo snel mogelijk op te lossen. Uit de praktijk blijkt dat ruim driekwart van de arbeidsgeschillen met de inzet van mediation op korte termijn kan worden verholpen. Mijnarbeidsconflict.nl biedt zowel juridische bijstand als arbeidsmediation. Onze medewerkers zijn ervaren professionals met de juiste juridische kennis en diploma’s. Lees meer over conflict met werknemer.

Mediation bij een arbeidsconflict

Alhoewel er steeds meer aandacht voor is, zijn arbeidsconflicten iets van alle jaren. Waar mensen immers met elkaar samenwerken, kan wrijving ontstaan. Dergelijke wrijving kan leiden tot een slechte sfeer voor de betrokkenen, maar ook de rest van het team, onzekerheid, verminderde prestaties en kort of zelfs langdurig verzuim. Lang niet altijd lukt het de betrokken partijen om weer nader tot elkaar te komen. Het inzetten van mediation bij een arbeidsconflict is dan verstandig. Door een arbeidsconflict met mediation aan te pakken, wordt gewerkt aan een zo werkbaar mogelijke oplossing voor beide betrokken partijen.

Wat als een arbeidsconflict tot ontslag leidt?

Wat als ik mijn baan verlies? Elke werknemer schiet het wel eens door het hoofd. Zeker wanneer hij of zij met de werkgever verwikkeld is in een arbeidsconflict, komt ontslag wel heel dichtbij. Een arbeidsconflict dient dan ook zo snel en adequaat mogelijk te worden aangepakt. Bedrijfsartsen adviseren in veel gevallen de interventie van een arbeidsmediator. Blijkt er toch geen uitweg en zal het arbeidsconflict tot ontslag leiden? Als werknemer staat u sterker dan u denkt. De werkgever moet kunnen aantonen dat het conflict niet te verhelpen is en zonder succes meerdere dingen heeft geprobeerd om u weer aan de slag te krijgen. Employment lawyer Amsterdam